Fine Art - Creatie XX

Creatie XX is een ode aan de schoonheid en sterkte van een vrouw, met als subthema de geboorte van de vrouw in de vorm van creationisme, evolutie, mythologie, reïncarnatie.